KADOBON

De handelaars van Zwijndrecht hebben een eigen kadobon, de Zwijndrechtse Kadobon. Deze heeft een waarde van € 10  en je kunt hem gebruiken bij alle handelaars.

Ter gelegenheid van de huldiging van de gemeentelijke sportlaureaten werd ook een beperkte voorraad  kadobons in omloop gebracht met een waarde van € 12,50.

Deze kadobons zijn een initiatief van de Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht en de gemeente.
kadobon2016
Een voordeel van deze kadobon tegenover een klassieke bon is dat je niet beperkt bent tot één winkel. Je kiest zelf wat je met deze bon doet. Koop je er je dagdagelijkse inkopen mee of gebruik je de bon om je eens te laten verwennen ? En dit allemaal binnen de gemeente. De bons zijn twaalf maanden geldig.

Je kan je Kadobon Zwijndrecht uitgeven bij elke winkel en horecazaak en kan je hem ook aankopen bij het onthaal van het administratief centrum, Binnenplein 1.

Wil je zo’n kadobon van € 10 schenken, dan kan je deze aankopen bij één van volgende verkooppunten( grote bestellingen doe je via de ING-kantoren)

 • Administratief centrum Onthaal, Binnenplein 1, tel 03 250 48 11
 • Drankencircus, Polderstraat 67, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 70 70
 • Haarstudio Gilberte, Dorp West 40, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 76 02
 • ING Zwijndrecht, Dorp West 5, 2070 Zwijndrecht,tel 03 210 23 00
 • Prima Heyrman – Vermeulen, Laarstraat 113, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 74 11
 • Schmidt Elektro, Statiestraat 102, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 76 32
 • EUROSPAR, Statiestraat 79, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 97 32
 • Klasseslager Van Der Weken – Adriaenssens, Statiestraat 53, 2070 Zwijndrecht,tel 03 253 09 09
 • Vonkel & Co, Pastoor Coplaan  286, 2070 Zwijndrecht,tel 03 219 59 47
 • Wijnimport Maes-Braem, Statiestraat 36, 2070 Zwijndrecht, tel 03 252 53 53
 • Bloemen Flora, Dorpstraat 207, 2070 Burcht, tel 03 252 76 31

De kadobon is ook een ideaal product voor bedrijven en verenigingen om hun personeel, vrijwilligers of trouwe klanten eens extra in de bloemetjes te zetten.

Krijg je binnenkort een kindje?
Dan krijg je van de gemeente een aantal van deze bons als geboortepremie.
Meer info adviesraad.lokale.economie@zwijndrecht.be , tel 03 252 51 86 – 0477 622 707

of dienst lokale economie , lokale.economie@zwijndrecht.be , tel 03 250 48 15

 

Verder info over de Zwijndrechtse Kadobon:

Algemene verkoopsvoorwaarden

betreffende de verkoop van de ‘Kadobon Zwijndrecht’, uitgegeven door de Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht, p/a Boskouter 80, 2070 Burcht , waarvan alle zelfstandigen en vrije beroepen van de gemeente Zwijndrecht lid zijn.

Artikel 1: waarde Kadobon Zwijndrecht

Elke ‘Kadobon Zwijndrecht’ heeft een nominale waarde van 10,00 euro. De ‘Kadobon Zwijndrecht’ kan gebruikt worden voor om het even welke aankoop bij een handelaar in de gemeente Zwijndrecht.

Artikel 2: bestelling, betaling en afhaling

De ‘Kadobon Zwijndrecht’ kan enkel aangekocht worden via de erkende verkooppunten, waar op een duidelijk zichtbare plaats een sticker hangt met de tekst “Wij verkopen Kadobon Zwijndrecht”. De betaling dient direct bij het verkooppunt te gebeuren. De lijst van de verkooppunten is te consulteren op de website van de gemeente Zwijndrecht. De ‘Kadobon Zwijndrecht’ is niet onderhevig aan BTW volgens art. 44 par. 3,10 van het BTW-wetboek.

Artikel 3: niet verkoopbaar of omruilbaar in geld en geldigheidsduur

Met de ‘Kadobon Zwijndrecht’ mogen alleen goederen of diensten gekocht worden. De koper mag de ‘Kadobon Zwijndrecht’ onder geen beding geheel of gedeeltelijk zelf te gelde maken. De ‘Kadobon Zwijndrecht’ is niet geheel of gedeeltelijke omruilbaar in geld. Er wordt dus ook niet teruggegeven op de ‘Kadobon Zwijndrecht’. Op de ‘Kadobon Zwijndrecht’ staat een vervaldatum.

Artikel 4: informatie

Informatie over de ‘Kadobon Zwijndrecht’ kan bekomen worden door te e-mailen naar adviesraad.lokale.economie@zwijndrecht.be , tel 03 252 51 86 – 0477 622 707 of de dienst lokale economie van de gemeente Zwijndrecht 03 250 48 15

 Artikel 5: persoonlijke levenssfeer

Persoonlijke gegevens die gevraagd worden door de adviesraad zijn nodig om een bestelling goed te laten verlopen. Ze kunnen alleen door de adviesraad gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De adviesraad verbindt zich tot het respecteren van de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/1998, die de Europese richtlijn van 24 oktober implementeert. Die wet bepaalt dat personen of bedrijven die gegevens verzamelen daarvoor de toestemming van de betrokken persoon moeten hebben, dat de gegevens exact moeten zijn en dat ze voor specifieke, expliciete en wettelijke doeleinden moeten worden verzameld. De persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld, heeft kosteloos recht tot toegang van en tot verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Artikel 6: wetgeving

De verkoop van de ‘Kadobon Zwijndrecht’ is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 7: inleveren ontvangen kadobon door handelaar

De ‘Kadobon Zwijndrecht’ die ontvangen werd door de handelaar dient ingeleverd te worden bij het ING kantoor in Zwijndrecht. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden na de vervaldag van de kadobon. Bij inlevering wordt er geen cash geld uitbetaald maar zal de waarde van de kadobon gestort worden op het rekeningnummer van de handelaar.