Advocaat Johan Van Kelst

Kantoor met vestiging in Antwerpen en Burcht. Voorkeurmaterie: administratief recht (o.m. ambtenarenzaken), burgerlijk recht (o.m. huur, contractuele geschillen, burenhinder, edm) en handelsrecht (o.m. handelscontracten, invordering facturen). Specialisatie in buitencontractuele aansprakelijkheid en verzekeringsrecht.